Wie pakt de verantwoordelijkheid voor de Zeeheldentuin?

Met pijn in het hart delen wij jullie mee dat er een einde dreigt te komen aan de Zeeheldentuin. Met deze brief willen wij jullie meedelen waarom en wat de huidige stand van zaken is.

Terugblik

Bijna 4 jaar geleden werden wij betrokken bij de Zeeheldentuin. De locatie in de Tasmanstraat lag er toen nog verlaten bij. Wij hadden een schetsplan en een flink aantal financiële toezeggingen. We werkten aan de laatste loodjes om de overeenkomst met woningbouwcorporatie rond te krijgen. We hadden een goed doel, Stichting de Versterking, bereid gevonden om de aankoop van de grond te betalen met een gift. Hiervoor was een concept akte van levering opgesteld. Een jaar later was het ontwerp uitgewerkt in een bestektekening en het benodigde geld stond op onze bankrekening. Vlak voor de definitieve ondertekening kwam Haag Wonen met een technisch aanpassingsvoorstel. De Versterking vond deze aanpassing te risicovol en gaf aan dat ze haar gift wilde intrekken.

Jullie kunnen je indenken dat wij als bestuur in zak en as zaten. Na een intensieve periode van koortsachtig overleg bood de Versterking aan om toch akkoord te gaan met de contractaanpassing maar dan wel als de gift zou worden omgezet in een lening van €350.000,- terug te betalen in 11 jaar. Als we 500 donateurs hebben die 10 jaar lang 30 euro willen doneren kunnen we dit bedrag afbetalen. Wij stonden toen voor de beslissing om het project af te blazen of akkoord te gaan met de voorwaarden. We hebben ons ondernemingsplan aangepast en 99 moestuintjes in het ontwerp geplaatst. Met deze inkomsten, donaties en een aantal sponsors konden wij de financiering afbetalen.

Huidige situatie

Nu is de Tuin twee jaar open. Het draagvlak van de tuin is groot. Dit blijkt ook uit de enquete die we onlangs hebben uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de Buurt blij is met de Tuin en dat deze in een behoefte voorziet. In het afgelopen jaar hebben wij een groot aantal activiteiten georganiseerd die goed bezocht werden. Zoals het paaseieren zoeken, de twee buurt BBQ’s, de Moederdag High Tea en de filmavond. Op al deze bijeenkomsten kwamen tussen 200 en 300 buurtgenoten af. Om aan onze verplichtingen naar de Versterking te voldoen hebben wij de prijs van de Moestuintjes verhoogd. Mede hierdoor hebben veel tuinierders hun tuintje teruggeven. We zijn ondanks vele ludieke acties blijven steken op 100 donateurs.

Bestuursleden gezocht

Na 4 jaar is het tijd voor een bestuurswissel. Eind vorig jaar heeft een aantal bestuursleden afscheid genomen en nu zijn wij nog met drie overgebleven. Het is tijd dat een nieuwe club vrijwilligers het stokje overneemt. De Tuin heeft verse krachten, nieuwe energie nodig. In de afgelopen tijd hebben wij op verschillende manieren mensen gevraagd of ze onze taak het bestuur willen overnemen. Helaas is dit niet gelukt. Daarom deze noodkreet.

Wie pakt de verantwoordelijkheid voor de Zeeheldentuin?

Graag komen we voor 1 maart in contact met geïnteresseerden die we natuurlijk goed willen inwerken en bijstaan als adviseur. Stuur hiervoor een mailtje naar info@zeeheldentuin.nl Als er voor 1 maart niet genoeg interesse is kunnen wij niet anders dan concluderen dat er onvoldoende bereidheid is om zich actief in te zetten voor de Zeeheldentuin. We zullen dan in overleg met Haag Wonen en de Versterking moeten bespreken hoe een en ander moet worden afgewikkeld. Dank voor jullie aandacht en hopelijk horen we van jullie via info@zeeheldentuin.nl Bestuur Zeeheldentuin

Zet je mooiste foto's van de #zeeheldentuin op instagram!